27 იანვარს გერმანიაში მოღვაწე საშუალო ბიზნესის ფედერალური გაერთიანების (BVMW) წლის მთავარი მიღების ფარგლებში წარმოდგენილი იყო საქართველოს საელჩოს სტენდი. ღონისძიების ფარგლებში საელჩოს წარმომადგენლებმა BVMW-ის წევრებს გააცნეს საქართველოში არსებული საინვესტიციო კლიმატი და გადასცეს შესაბამისი ბროშურები.