გაცნობებთ რომ 2019 წლის 5 აგვისტოდან 16 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოს საპატიო საკონსულოში (ქ. მიუნხენი) დროებით შეჩერებული იქნება საკონსულო მოქმედებების წარმოება და ამ მიზნით მოქალაქეთა მიღება. საკონსულო მოქმედებების წარმოება და შესაბამისად მოქალაქეთა მიღება განახლდება ჩვეულ რეჟიმში 2019 წლის 17 აგვისტოდან.