დაკარგული პასპორტის შეცვლის პროცედურები იცვლება. ხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ს.ს.ი.პ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებ-გვერდს შემდეგი ბმულის საშუალებით: https://www.facebook.com/psda.gov.ge/photos/a.222536881202293/2389802877809005/?type=3&theater​