საქართველოს კანონმდებლობით 28 აგვისტო უქმე დღედ არის გამოცხადებული, რის გამოც საქართველოს საელჩო და საკონსულო განყოფილება არ იმუშავებს.