საქართველოს კანონმდებლობით 3 და 8 მარტი უქმე დღედ არის გამოცხადებული, რის გამოც საქართველოს საელჩო და საკონსულო განყოფილება არ იმუშავებს.