მოქალაქეთა საყურადღებოდ!საქართველოს კანონმდებლობით 12 მაისი უქმე დღედ არის გამოცხადებული, რის გამოც საქართველოს საელჩო და საკონსულო განყოფილება არ იმუშავებს.