მხარეებმა განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობები. მნიშვნელოვანი ყურადღება გამახვილდა საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობაზე გაკეთებულ განაცხადზე, უკრაინაში მიმდინარე რუსული სამხედრო აგრესიასა და მისგან გამომდინარე გეოპოლიტიკურ გამოწვევებზე.