მოქალაქეთა საყურადღებოდ

საქართველოს კანონმდებლობით 9 აპრილი უქმე დღედ არის გამოცხადებული, რის გამოც საქართველოს საელჩო და საკონსულო განყოფილება არ იმუშავებს.

კონკურსი “ქართული კალიგრაფია”

კონკურსი "ქართული კალიგრაფია"საზღვარგარეთ, ქართულ დიასპორაში ეროვნული იდენტობის და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების, სამშობლოსთან მათი კავშირის გაღრმავების ხელშეწყობის, თანამემამულე მოზარდ თაობაში ქართული ენის ცოდნის...

ღონისძიებები

ინფო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო