საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

2019 წლის 1 მაისიდან - 2019 წლის 1 ივნისამდე, საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა ან საკონსულო დაწესებულებებში, საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული...

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  სსიპ  -  „ბავშვთა  და  ახალგაზრდობის  ეროვნული  ცენტრი“ “სახელმწიფო  ახალგაზრდული  პოლიტიკის“  ძირითად  მიმართულებათა შესაბამისად ახორციელებს პროგრამას...

ღონისძიებები

ინფო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო