საკონტაქტო ინფორმაცია

!!!გაცნობებთ რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 15 იანვრამდე ქ. ბერლინში საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურში მოქალაქეთა მომსახურება განხორციელდება შეზღუდულად. მხოლოდ გადაუდებელი/ფორსმაჟორული შემთხვევებისას: როდესაც საფრთხე ექმნება ან შეექმნა მოქალაქეთა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში, სამგზავრო დოკუმენტის დაკარგვისას ან საქართველოს მოქალაქის ადგილსამყოფელის დადგენის მიზნით. ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ საელჩოს საკონსულო სამსახურს ცხელ ხაზზე +49 (0) 162 8855303, ან მოგვწეროთ berlin.konsulat@mfa.gov.ge

მისამართი:
Botschaft von Georgien in der Bundesrepublik Deutschland, Rauchstraße 11, 10787 Berlin – Tiergarten

ტელ.: +49 (30) – 484907 0;
ფაქსი: +49 (30) – 484907 20
ელ-ფოსტა: berlin.emb@mfa.gov.ge

hotline.berlin@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.botschaftgeorgien.de

საელჩოს სამუშაო საათები: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09.00 – დან 13.00 საათამდე და 14.00-დან 18.00 საათამდე

ინფორმაცია საკონსულო სამსახურის სამუშაო საათებთან დაკავშირებით იხილეთ გრაფაში სახელწოდებით – საკონსულო განყოფილება.

ცხელი ხაზი: +49 (0) 162 88 55 303;