სამართლებრივი ბაზა

საქართველოსა და გერმანიას შორის ხელმოწერილია 60 ხელშეკრულება, შეთანხმება თუ ოქმი. განხილვის პროცესშია კიდევ რამდენიმე დოკუმენტი.

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და გფრ მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია 07.04.1994.
 2. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და გფრ მთავრობას შორის შიდა ნაოსნობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია 10.01.1997.
 3. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და გფრ მთავრობას შორის საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 
  ხელშეკრულება. ძალაშია 02.09.1994.
 4. საქართველოს რესპუბლიკასა და გფრ შორის კაპიტალდაბანდებათა ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ ხელშეკრულება.
  ძალაშია 27.09.1998.
 5. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და გფრ მთავრობას შორის კულტურული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 25.06.93 ნოტების გაცვლის საფუძველზე დროებით გამოიყენება 1994 წლი 22 დეკემბრიდან გერმანიის მიერ მის რატიფიკაციამდე.
 6. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და გფრ მთავრობას შორის ომში დაღუპულ გერმანელთა საფლავების შესახებ შეთანხმება. (ქართ.9გვ. გერმ.8გვ.). 
  ხელმოწერილია . ბონი, 25.06.1993 (.ჩიკვაიძე). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 1993 წლის 20 დეკემბრის N925 დადგენილებით. ძალაშია 05.02.1995.
 7. საქართველოსა და გფრ მთავრობებს შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ 1994 წლის 28 თებერვლის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეთანხმება. (ქართ.4გვ. გერმ.4გვ.).
  ხელმოეწერილია . თბილისში 1996 წლის 21 მაისს (.ზალდასტანიშვილი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.05.1996.
 8. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (დაუყოვნებელი დახმარების პროგრამაენერგეტიკა I და დაუყოვნებელი დახმარების პროგრამაენერგეტიკა III). (ქართ.4გვ. გერ.4გვ.). 
  ხელმოწერილია . თბილისი, 12.06.1996 (.ზალდასტანიშვილი; .მენაღარიშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 1996 წლის 27 ივნისის N306-II დადგენილებით. ძალაშია 12.07.1996.
 9. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და გფრ მთავრობას შორის საფინანსო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (დაუყოვნებელი ენერგეტიკული დახმარების პროგრამა). (ქართ.2გვ. გერმ.4გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისი, 23.05.1995 (.ფაცაცია). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან – 23.05.1995.
 10. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ პროექტისათვის დასაქმების ღონისძიებები ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკის სფეროში შეთანხმება. (ქართ.4გვ. ინგ.5გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილიში 2000 წლის 3 მარტს (.მენაღარიშვილი; .ფოგელი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 03.03.2000.
 11. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (პროექტები: ჰიდროელექტროსადგურ ვარციხის რეაბილიტაციის პროგრამა; ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა; საკრედიტო ხაზი მცირე და საშუალო კერძო საწარმოების დახმარებისათვის; ენერგეტიკის დარგის კადრების მომზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება). (ქართ.5გვ. ინგ.5გვ.). 
  ხელმოწერილია . თბილისში 1997 წლის 5 ნოემბერს (.მენეღარიშვილი). ძალაშია 17.03.1998.
 12. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და გფრ მთავრობას შორის სასწავლო და სპეციალისტთა ფონდის დაარსების შესახებ შეთანხმება. (ქართ.8გვ. გერმ.9გვ.).
  ხელმოწერილია . ბონი, 25.06.1993 (.კერვალიშვილი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან -25.06.1993.
 13. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება პროექტისათვის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა/ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკი. (ქართ.4გვ. გერმ.4გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილიში 1998 წლის 21 დეკემბერს (. ჩხობაძე; .. ფოგელი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.12.1998.
 14. საქართველოს მთავრობასა და გფრ მთავრობას შორის ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. (ქართ.9გვ. გერმ.8გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში 1998 წლის 11 მაისს (.ზალდასტანიშვილი; .ბაასი .შვეიგერი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 1998 წლის 25 ივნისის N1467-II დადგენილებით. ძალაშია 06.05.1999.
 15. საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სტატისტიკის ფედერალურ სამმართველოს შორის სტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. (ქართ.3გვ. გერმ.2გვ.).
  ხელმოწერილია . ვისბადენში, 1998 წლის 28 აგვისტოს (. ბერიძე; იოჰან ჰალენი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 28.08.1998.
 16. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (1998-1999). (ქარ.6გვ. გერ.5გვ.).
  ხელმოწერილია 1998 წლის 21 დეკემბერს (. ონოფრიშვილი; .. ფოგელი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის 16 აპრილის N1900-II დადგენილებით. ძალაშია 29.04.1999.
 17. საქართველოს რესპუბლიკისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობებს შორის საქართველოსათვის საგანგებო დახმარების შესახებ შეთანხმება. (ქართ.5გვ. ინგ.4გვ.). 
  ხელმოწერილია . თბილისში 1994 წლის 28 თებერვალს (. ფაცაცია). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 28.02.1994.
 18. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2000-2001). (ქართ.5გვ. ინგ.6გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში 2000 წლის 30 მარტს (. ბერუჩაშვილი; ვიჩორეკ ცოლი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2000 წლის 24 ნოემბრის N613-I დადგენილებით. ძალაშია.
 19. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (1999). (გერმ.5გვ. ქართ.4გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილიში, თარიღი უცნობია (.მენაღარიშვილი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.
 20. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება განახლებადი ენერგიების მხარდაჭერა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მხარდაჭერა. (ქართ.5გვ. ინგ.5გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილიში 2001 წლის 11 აპრილს (.მენაღარიშვილი; ვოლფდიტრიხ ფოგელი და ჰაიდემარი ვიჩორეკცოილი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 11.04.2001.
 21. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის თავდაცვის ფედერალურ სამინისტროს შორის კოსოვოში უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი საერთაშორისო ძალების (KFOR) ფარგლებში თანამშრომლობისა და მხარდაჭერის შესახებ შეთანხმება. (ქართ.11გვ. გერმ.11გვ.).
  ხელმოწერილია . ბერლინში 2003 წლის 4 თებერვლას (.გაბაშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2003 წლის 27 თებერვლის N1983-II დადგენილებით. ძალაშია 20.03.03.
 22. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2002-2003). (ქართ.9გვ. ინგ.8გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილიში 2003 წლის 20 აგვისტოს (.ბერუჩაშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2003 წლის 26 აგვისტოს N2990-რს დადგენილებით. ძალაშია 24.09.2003.
 23. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეათანხმება (საგანგებო თანხმობა მიწისძვრით დაზარალებულთა დახმარებაზე 2002). (ქართ.7გვ. გერმ.6გვ).
  ხელმოწერილია . თბილისში 2003 წლის 18 ნოემბერს (.გოგიაშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2003 წლი 28 ნოემბრის N3125-რს დადგენილებით. ძალაშია 18.02.2004.
 24. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის შეთანხმება, 2003 წლის ფინანსური თანამშრომლობის რეპროგრამირება და ახალი თანხმობარეგიონალური ელექტროგადაცემა. (ქართ.9გვ. გერმ.9გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილიში 2003 წლის 18 დეკემბერს (. ნოღაიდელი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 14 იანვრის N3239-რს დადაგენილებით. ძალაშია 04.08.2004.
 25. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (თანხმობის წელი 2002). (ქართ.8გვ. გერმ.7გვ.).
  ხელმოწერილია 2003 წლის 18 დეკემბერს (. ნოღაიდელი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 14 იანვრის N3244-რს დადაგენილებით ძალაშია 04.08.2004.
 26. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის ავღანეთში უსაფრთხოების უზრუნველყოფი საერთაშორისო ძალების ფარგლებში თანამშრომლობისა და მხარდაჭერის შესახებ შეთანხმება. (ქართ.11გვ. გერმ.12გვ.).
  ხელმოწერილია ბერლინში 2004 წლის 23 სექტემბერს (მაია ფანჯიკიძე; ფრანკ შლოსერი). ძალადაკარგულია მხარდამჭერი ღონისძიებების დასრულებისთანავე.
 27. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის შპს გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) ადგილობრივი ბიუროს დაარსების შესახებ შეთანხმება.
  დაიდო წერილების გაცვლის გზით. (ქართ.4გვ. გერმ.4გვ.). გერმანული მხარის წერილი 8.10.2004; ქართული მხარის წერილი 02.11.04; დამატება 17.02.05. ხელს აწერენ: .ზურაბიშვილი; უვე შრამი. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის 2 მარტის N2703-I დადგენილებით. ძალაშია 11.04.2006.
 28. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2004-2005). (ქართ.9გვ. გერ.8გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში 2005 წლის 2 დეკემბერს (.ალექსიშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 28 დეკემბრის N2613-რს დადგენილებით. ძალაშია 16.01.2006.
 29. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ბუნების დაცვის პროგრამა სამხრეთ კავკასია საქართველო თანხმობის წლები 2003-2004. (ქართ.5გვ. გერმ.6გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში 2005 წლის 2 დეკემბერს (. ალექსიშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 28 დეკემბრის N2614-რს დადგენილებით. ძალაშია 09.02.2006.
 30. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს საგარეო ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ შეთანხმება. (ქართ.11გვ. გერმ.10გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში 2005 წლის 30 დეკემბერს (. ალექსიშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის 11 აპრილის N2842-I დადგენილებით. ძალაშია 02.05.2006.
 31. რეკონსტრუქციის სკრედიტო ბანკსა და საქართველოს შორის KFW- ადგილობრივი ბიუროს დაარსების შესახებ შეთანხმება.
  დადებულია ნოტების გაცვლის გზით. (ქართ.6გვ. გერმ.5გვ.). გერმანული მხარის ნოტა 08.12.2005; ქართული მხარის ნოტა 20.12.2005. ხელს აწერენ: .ბეჟუაშვილი; უვე შრამი. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის 2 მარტის N2704-I დადგენილებით. ძალაშია 21.03.2006.
 32. საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება. (ქართ.30+4გვ; გერ.35+5გვ; რუს.35+5გვ.).
  ხელმოწერილია 2006 წლის 1 ივნისს, . თბილისში. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2006 წლის 14 ივლისის N3466-რს დადგენილებით. ძალაშია 21.12.2007.
 33. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2005). (ქართ.6გვ. გერმ.5გვ.).
  ხელმოწერილია 2006 წლის 26 ივლისს, . თბილისში. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2006 წლის 10 ოქტომბრის N3557-II დადგენილებით. ძალაშია 25.10.2006.
 34. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის პროექტების ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (ფაზა I) პროექტით შეცვლის შესახებ შეთანხმება. (ქართ.3გვ; გერ.3გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში 2007 წლის 1 მარტს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2007 წლის 28 მარტის N4570-I დადგენილებით. ძალაშია 16.04.2007.
 35. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2006-2007). (ქართ.7გვ; გერ.6გვ.).
  ხელმოწერილი 2007 წლის 24 ივლისს, . თბილისში. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2007 წლის 12 ოქტომბრის 5377-II დადგენილებით. ძალაშია 05.11.2007.
 36. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2006-2007). (ქართ.5გვ; გერ.4გვ.).
  ხელმოწერილი 2007 წლის 24 ივლისს . თბილისში. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2007 წლის 12 ოქტომბრის N5378-II დადგენილებით. ძალაშია 05.11.2007.
 37. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის პირთა მიღებისა და ტრანზიტის შესახებ (შეთანხმება რეადმისიის შესახებ) შეთანხმება (ქართ.23გვ. გერმ.20გვ.).
  ხელმოწერილია . ბერლინში 2007 წლის 6 სექტემბერს. დამტკიცებულია საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 26 ოქტომბრის N604 ბრძანებულებით. ძალაშია 01.01.2008.
 38. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ პირთათვის დაახლოებით 300 ქვის (ბლოკის) სახლის აშენების შესახებ შეთანხმება.
  დადებულია წერილების გაცვლის გზით. (ქართ.6გვ. გერმ.7გვ.). გერმანული მხარის წერილი 18.12.2008 (გრიგოლ ვაშაძე); ქართული მხარის წერილი 05.01.2009 (კრისტიან პერნჰორსტი). რატიფიცირებულა საქართველოს პარლამენტის 2009 წლის 30 დეკემბრის N972-რს დადგენილებით. ძალაშია 05.01.2009.
 39. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2008-2009). (ქართ.6.გვ. გერმ.5გვ.).
  ხელმოწერილია 2008 წლის 19 დეკემბერს, . თბილისში. რატიფიცირებულა საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 26 დეკემბრის N927-რს დადგენილებით. ძალაშია 09.01.2009.
 40. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2008-2009). (ქართ.7.გვ. გერმ.6გვ.).
  ხელმოწერილია 2008 წლის 19 დეკემბერს, . თბილისში. რატიფიცირებულა საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 26 დეკემბრის N926-რს დადგენილებით. ძალაშია 09.01.2009.
 41. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (ტუბერკულოზის კონტროლის რეგიონალური პროგრამა II). (ქართ.6გვ. გერმ.6გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში, 2008 წლის 3 ივნისს (. გილაური). რატიფიცირებულა საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 11 ივლისის N145-რს დადგენილებით. ძალაშია 04.08.2008.
 42. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს პროექტის განხორციელების შესახებ შეთანხმება. (ქართ.7+2გვ. გერმ.7+2გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში 2009 წლის 30 მარტს (. ადეიშვილი). ძალაშია ხელმოწერის დღიდან – 30.03.2009.
 43. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (2009). (ქართ.8გვ. გერმ.6გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისიში 2010 წლის 13 აპრილს (.ბაინდურაშვილი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 27 აპრილის N3010-რს დადგენილებით. ძალაშია 18.05.2010. გაეროში დარეგისტრირდა 04.04.2011.
 44. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის (2010) შესახებ შეთანხმება. (ქართ.9გვ. გერ.6გვ.).
  ხელმოწერილია . თბილისში 2011 წლის 25 ოქტომბერს (ფინანსთა მინისტრიდიმიტრი გვინდაძე; ორთვინ ჰენიგისაქში გერმანიის ელჩი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 11 ნოემბრის N5260-II დადგენილებით. ძალაშია 29.11.2011.
 45. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობის (2011-2012) შესახებ შეთანხმება. (ქართ.6გვ. გერ.6გვ.). 
  ხელმოწერილია . თბილისში 2012 წლის 31 მაისს (ფინანსთა მინისტრიდიმიტრი გვინდაძე; ორთვინ ჰენიგისაქში გერმანიის ელჩი). რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 12 ივნისის N6451-რს დადგენილებით. ძალაშია 2012 წლის 3 ივლისიდან.
 46. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური თანამშრომლობისა და ენერგეტიკისა და კლიმატის ფონდის (EKF) ფარგლებში განსახორციელებელი განსაკუთრებული ღონისძიებების შესახებ““ შეთანხმება. (ქართ.6გვ. გერ.5გვ.).
  ხელმოწერილია 2014 წლის 11 მარტს, . თბილისში. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 2 მაისის N2379-II დადგენილებით. ძალაშია 20.05.2014.