საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2018 წლიდან ახორციელებს პროგრამას – „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“. მიმდინარე წელს პროგრამის ფარგლებში „ახალგაზრდა ელჩების“ შერჩევა მოხდება ღია კონკურსის წესით, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული 35 ქვეყნიდან.

განაცხადის და შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია 2019 წლის 31 ოქტომბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: diaspora@mfa.gov.ge

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია და განაცხადის ფორმა იხილეთ ბმულში.