კორონა ვირუსთან დაკავშირებით შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს საელჩო მოუწოდებს გერმანიაში  მცხოვრებ და ტურისტული მიზნებით მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს გაითვალისწინონ გერმანიის მთავრობის მიერ ვირუსის მართვისთვის აუცილებელი რჩევები.

კორონავირუსთან დაკავშირებული ყველა ოფიციალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის ჯანდაცვის სამინისტროს  და რობერტ კოხის ინსტიტუტის   ვებგვერდზე.

Aktuelle Informationen zum Coronavirus

Hinweis: Durch den Aufruf des Videos werden Sie über einen externen Link auf die Seite von Dritten weitergeleitet. Auf Art und Umfang der von diesem Anbieter übertragenen bzw. gespeicherten Daten hat das BMG keinen Einfluss. ” Der Staat tut alles, um seine Bürger bestmöglich zu schützen. Schnell, angemessen und effektiv.

RKI – Startseite

Das Robert Koch-Institut ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention. Die Kernaufgaben des RKI sind die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere der Infektionskrankheiten sowie die Erhebung von Daten und Erarbeitung von Studien für die Entwicklung von Präventionsempfehlungen im Gesundheitswesen.

საქართველოს საკონსულოს ცხელი ხაზი მოქმედებს 24 საათიან რეჟიმში+49 (0) 162 8855303