საქართველოს კანონმდებლობით 14 ოქტომბერი უქმე დღედ არის გამოცხადებული, რის გამოც საქართველოს საელჩო და საკონსულო განყოფილება არ იმუშავებს.