გაცნობებთ რომ 2020 წლის 22 დეკემბრიდან 2021 წლის 18 იანვრის ჩათვლით საქართველოს საპატიო საკონსულოში (ქ. მიუნხენი) დროებით შეჩერებული იქნება საკონსულო მოქმედებების წარმოება და ამ მიზნით მოქალაქეთა მიღება. საკონსულო მოქმედებების წარმოება და შესაბამისად მოქალაქეთა მიღება განახლდება ჩვეულ რეჟიმში 2021 წლის 19 იანვრიდან. ამასთან, გადაუდებელ შემთხვევებში გთხოვთ მიმართოთ ქ. ბერლინში საქართველოს საელჩოს/საკონსულოს.