2022 წლის 15 ივნისიდან ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქე, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთისას, გათავისუფლებულია კოვიდ-ვაქცინის სრული კურსის ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტის და PCR-კვლევის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის ვალდებულებისაგან.